Jan-Ola Olstad

Fysioterapeut og Osteopat DO MNOF

Jan-Ola arbeider i delt praksis som fysioterapeut med kommunal driftsavtale og som osteopat.

Som fysioterapeut jobber han hovedsakelig med pasienter etter opptrening av skader og operasjoner. Disse pasientene får dekning gjennom Helfo.

Jan-Ola var med å bygge opp det som i dag er gjeldende behandling innen komplett fysikalsk lymfødembehandling i Norge.

Han har holdt en rekke kurs og foredrag innen dette feltet. Som osteopat jobber han med alle typer pasienter, hovedsakelig med akutte plager.

Bestill time hos Jan-Ola:

janola@framklinikken.no